Enter-Com


Wdrązenia polityki RODO dla Firm

WDRĄŻENIA POLITYKI RODO DLA FIRM

W związku z wejściem w życie, obowiązujących od 25 maja 2018 roku przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), administratorzy danych zobligowani są do realizowania nowych obowiązków, natomiast właścicielom danych nadane zostały dodatkowe uprawnienia.

W konsekwencji konieczne jest wprowadzenia wielu modyfikacji zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i technicznym, co skutkuje m.in. koniecznością dostosowania istniejących systemów teleinformatycznych. RODO wymusza na przedsiębiorstwach zwrócenie większej uwagi na tematykę ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie nakłada na nich obowiązki, gdzie najważniejsze z nich to:
 • obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych w firmach, w których podstawę działalności stanowi przetwarzanie danych osobowych,
 • obowiązek informowania klientów o naruszeniu ich praw (np. wycieku danych) w ciągu 72 godzin od zaistniałego incydentu,
 • obowiązek tworzenia rejestru dotyczącego rodzaju, celu oraz sposobu przetwarzania danych. • WDRĄŻENIA POLITYKI RODO DLA FIRM

  W związku z wejściem w życie, obowiązujących od 25 maja 2018 roku przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), administratorzy danych zobligowani są do realizowania nowych obowiązków, natomiast właścicielom danych nadane zostały dodatkowe uprawnienia.
  W konsekwencji konieczne jest wprowadzenia wielu modyfikacji zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i technicznym, co skutkuje m.in. koniecznością dostosowania istniejących systemów teleinformatycznych. RODO wymusza na przedsiębiorstwach zwrócenie większej uwagi na tematykę ochrony danych osobowych.

  Rozporządzenie nakłada na nich obowiązki, gdzie najważniejsze z nich to:
 • obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych w firmach, w których podstawę działalności stanowi przetwarzanie danych osobowych,
 • obowiązek informowania klientów o naruszeniu ich praw (np. wycieku danych) w ciągu 72 godzin od zaistniałego incydentu,
 • obowiązek tworzenia rejestru dotyczącego rodzaju, celu oraz sposobu przetwarzania danych.


 • ZOBACZ RÓWNIEŻ